وظایف و اختیارات

تعداد بازدید:۱۲۴۸
1- تلاش برای ایجاد امنیّت در محیط های علمی و آموزشی با تاکید بر تعالیم ارزشمند اسلامی و رعایت قانون اساسی.
2- حمایت از فعالیت های قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ها.
3- تلاش برای تحکیم مبانی فرهنگی ایرانی- اسلامی و جلوگیری از تکوین و گسترش فرهنگ مخرب بیگانه در محیط های علمی- فرهنگی.
4- نظارت براجرای قوانین و رعایت عدالت اجتماعی و مبارزه با معضلات موجود دراین زمینه.
5- تأکید برفعالیت های خود جوش و مستقل دانشجویی درتشکّل های دانشگاهی.
6- اتخاذ شیوه های علمی- فرهنگی و ارشادی در جهت رفع معضلات اجتماعی و اخلاقی.
7- تدوین روش های پیشگیری ازبحران درمحیط های دانشگاهی، جلوگیری ازتعرض به حریم دانشگاه و رایزنی و تعامل با سازمان های خارج از دانشگاه.
8- رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش درجهت حفظ آبر و اسرار ایشان
9- فراهم آوردن زمینه مشارکت اقشار مختلف دانشگاهی به ویژه استادان و کارشناسان درطرح های حفاظتی دانشگاه.
10- سازماندهی امور مربوط به مستند سازی وقایع و حوادث دانشگاه، تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادها و اطلاع رسانی صحیح و به موقع.
11- تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه برشناسایی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص.
12- اهتمام جدی درجهت تحقق سه شعار اساسی«حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو»
 
خدمات و فعالیتها
1- ارائه خدمات لازم درمورد طراحی سیستم های حفاظتی پیشرفته به تناسب شرایط و نیازهای محیط.
2- ارائه اطلاعات و تهیه نشریات لازم در زمینه های مختلف امنیتی مورد نیاز دانشگاهیان با هدف آگاهی سازی و اطلاع رسانی.
3- رایزنی وارتباط با مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی جهت حل مسائل ومشکلات احتمالی.
4- برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی درجهت ارتقاء سطح اگاهی عمومی افراد درزمینه تهدیدها و مسائل امنیتی.
5- تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات واصله ازخارج و داخل محیط های دانشگاه جهت ارائه مشاوره به مسئولین دانشگاه برای اتخاذ تدابیر لازم.
6- دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه درراستای تقویت و سالم سازی محیط های علمی و دانشگاهی.
7- همکاری و ارتباط مستمر با تشکل ها و گروه های صنفی و دانشگاهی جهت حل مسائل و مشکلات و کمک به فعالیت قانونی آنها درسطح دانشگاه.
8- هماهنگی وارتباط لازم با سایر مراکز دانشگاهی و سازمان های دولتی و دستگاه های مختلف درراستای حل مسائل دانشجویان، کارکنان واعضای هیأت علمی درحدود مقرّرات و مسئولیت اداری حراست.
9- شناسایی مکانیزم تخلفات عمده برای رسیدگی و مصون سازی محیط دانشگاه و پرسنل آن.
10- ارائه مشاوره واطلاع رسانی به بخش های مختلف درمواقع لزوم.
11- تصدی دبیرخانه محرمانه.
12- تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل وپست ها.