مدیر کل حراست

تعداد بازدید:۱۸۴۷

مدیرکل حراست؛     

جناب آقای مهندس عبدالله قدرتی

 

مسئول دفتر؛

صالح صالحی پور

تلفن تماس؛

۰۲۱۵۵۲۲۹۲۸۷