ارتباط با ما

تعداد بازدید:۱۲۰۱

                                      

تلفن­های اداره کل حراست واحد

مستقیم

۵۵۲۲۹۲۸۷ - ۵۵۲۲۹۳۷۹

فکس

۵۵۲۲۹۲۷۹

داخلی

۲۲۱۵

آدرس الکترونیکی

herasat@iausr.ac.ir

صندوق پستی

۱۸۱۵۵/۱۵۴

دفتر حراست ساختمان شیخ صدوق

مستقیم

۳۳۷۵۷۶۸۶

فکس

۳۳۷۵۷۶۸۶

دفتر حراست مجتمع ابوالفتوح رازی(مادران)صفائیه

مستقیم

۳۳۷۵۶۴۰۵

فکس

۳۳۷۵۶۴۰۵

داخلی

۲۴۰