حراست و پیمانکاران

تعداد بازدید:۷۸۴

تشکیل پرونده

کلیه افرادی که بصورت پیمانکار  یا  مشاغل آزاد با دانشگاه قرارداد بسته  و یا همکاری دارند لازم است با در دست داشتن مدارک شامل : یک قطعه عکس  ، اصل و تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و تصویر کارت شناسایی ملی به اداره کل حراست دانشگاه واقع در طبقه سوم ساختمان اداری مراجعه نمایند