حراست و هیات علمی

تعداد بازدید:۹۴۹

تشکیل پرونده

کلیه کارکنان اعم از هیات علمی و اساتید حق التدریس در دانشگاه لازم است جهت تشکیل پرونده، با مدارک لازم به اداره کل حراست واقع در طبقه سوم اداری مراجعه تا پس از تکمیل فرم مربوطه نسبت به تشکیل آن اقدام گردد.

شرایط صدور کارت شناسایی

۱. تابعیت جمهوری اسلامی.

۲. داشتن رابطه استخدامی با دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی طبق قوانین و مقررات.